Investoru uzraudzības padome

  Aldis_Austers
Aldis Austers
«HF investīcijas» padomes loceklis
E-pasts: aldis.austers@hipofondi.lv

Vairāk nekā 6 gadus strādājis par Latvijas Bankas pastāvīgo pārstāvi Briselē. Veicis nozīmīgus makroekonomiskus un sociālekonomiskus pētījumus. Lektors Rīgas Stradiņa Universitātē. 

Vadības komanda

Normunds

Normunds Šuksts, CFA
Partneris
Valdes priekšsēdētājs
E-pasts: normunds.suksts@hipofondi.lv

7 gadus vadījis VAS Hipotēku banka Finanšu vadības departamentu, organizējis 15 starptautiskus bankas sindicēto un divpusējos resursu piesaistes darījumus un vērtspapīru emisijas vairāk nekā 700 milj. EUR apmērā. 
Kopš 2008. gada vadījis IPS AS hipo Fondi aktīvu pārvalde, sasniedzot AUM 200 milj. EUR.

Kopš 2010. gada pārvaldnieks «Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds I» un «Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II» ar kopējo NAV 10,1 milj. EUR

Oskars

Oskars Tobiass
CFA kandidāts
Valdes loceklis
E-pasts: oskars.tobiass@hipofondi.lv

Vairāk nekā 7 gadu pieredze VAS Hipotēku banka grupas uzņēmumos dažādos ar finanšu risku analīzi un pārvaldi saistītās jomās.

Kopš 2013. gada līdzdarbojas IPS AS Hipo Fondi aktīvu pārvalde nekustamo īpašuma fondu pārvaldē, tai sk. kā pārvaldošās sabiedrības valdes loceklis. Atbildības joma– attiecības ar nomniekiem, īpašuma pārvaldnieku un apsaimniekotāju uzraudzība.

   Auce
Auce Jēkabsone
Valdes locekle
Fondu administrēšana un grāmatvedība
E-pasts: auce.jekabsone@hipofondi.lv

Iegūvusi profesionālo maģistra grādu finanšu vadībā ar finanšu analītiķa kvalifikāciju