NIF II darbības rezultāts 2017.gadā -295 tūkst. EUR

Slēgtā alternatīvā ieguldījuma fonda „Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II” (turpmāk tekstā – „Fonds”) zaudējumi peļņa 2017. gadā bija -295.1 tūkst. EUR, jeb -23.41% no Fonda kapitāla.

Lielāko daļu no zaudējumiem veidojās no Fonda neto naudas plūsmas -188.2 tūkst. EUR un aktīvu vērtības/tirgus cenas samazinājuma –106.9 tūkst. EUR apmērā.

Fonda zaudējumi izskaidrojami ar premiāļā segmenta dzīvokļu cenu korekcijas turpināšanos un būtiskajiem ieguldījumiem īpašuma biznesa modeļa maiņā. Veiktie ieguldījumi samazināja Fonda neto naudas plūsmu pārskata periodā, taču nākošajos periodos ievērojami paaugstinās ģenerētos ienākumus un īpašumu vērtību.

Slēgtā alternatīvā ieguldījuma fonda „Hipo Latvijas nekustamā īpašuma fonds II” ieguldījumu stratēģija paredz:

-        nodrošināt fonda ieguldītājiem ieguldījumu vērtības pieaugumu no īres ienākumiem;

-        gūt papildus ienākumus no aktīvu vērtības pieauguma;

-        izmantot relatīvi zemās sviras finansējuma izmaksas un pieejamību, lai multiplicētu iepriekšminēto faktoru pozitīvo ietekmi uz ieguldījuma kapitāla.

Fonds veic ieguldījumus dzīvojamās platībās (tai skaitā īres namos) ar skaidru darbības koncepciju un koncepcijai atbilstošu atrašanās vietu.

Pilns fonda gada pārskats un vadības ziņojums pieejams šeit.