NIF I 2018.gada peļņa sasniedz 654 tūkst. EUR

Fonda darbības rezultāts 2018. gadā ir peļņa 653 971 EUR apmērā, jeb 6.46% no fonda NAV uz 2017. gada 31. decembri.

Pārskata periodā būtiski pasliktinājās Fondam raksturīgo aktīvu iegādei nepieciešamā finansējuma pieejamība Latvijā (likme, LTV un konkurence starp bankām) – tas negatīvi ietekmēja potenciālo pircēju interesi par Fonda aktīviem un, neskatoties uz naudas plūsmas pieaugumu, radīja negatīvu cenu spiedienu uz Fonda aktīviem. 

2019. gada 12. februārī Sabiedrība saņēma FKTK atļauju uzsākt Fonda likvidāciju. Sabiedrība kā Fondu likvidators plāno, ka Fondu likvidācija ilgs 4-6 mēnešus un kopējie Fondu likvidācijas izdevumi nepārsniegs Fondu noteikumos un Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 40. panta 17. daļā noteikto likvidācijas izdevumu limitu 2% no likvidācijas ienākumiem.

Kopš darbības sākuma Fonds ir strādājis ar 2 852 357 EUR peļņu, nodrošinot ieguldītājiem sākotnējā kapitāla pieaugumu 1.36 reizes. Šāds rezultāts sasniegts, neskatoties uz nelabvēlīgiem apstākļiem, kurus Sabiedrība nevarēja ietekmēt:

  • 2014. gadā tika apturēta termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas programma, kas, faktiski, sagrāva premiāla segmenta mājokļu tirgu, padarot par neiespējamu Pumpura 3 pārdošanu pa dzīvokļiem;
  • likvidējamajā AS Latvijas Krājbanka tika zaudēts noguldījums 903 219 EUR apmērā.

Pilns vadības ziņojums un revidētie finanšu pārskati pieejami šeit