Nekustamā īpašuma fonds II 2018.gada 1.pusgada rezultāti

“Hipo Latvijas nekustāmā īpašuma fonds II” (turpmāk- Fonds) neto zaudējumi 2018. gada 6 mēnešos bija - 198 023 EUR. Negatīvie darbības rezultāti izskaidrojami ar īpašumu tirgus cenas samazinājumu un būtiskajiem naudas plūsmas ieguldījumiem īpašumā, lai to sakārtotu atbilstoši izvēlētajai biznesa stratēģijai (premiāla segmenta īres nams)

Fonda īpašumu EBITDA 2018. gada 6 mēnešos bija 44 272 EUR, bet Fonda neto naudas plūsma negatīva – 41 675 EUR. Kopējā kapitālo ieguldījumu finansējuma nodrošināšanas naudas plūsma pārskata periodā bija -74 665 EUR, jeb -7.73% no Fonda NAV.

Datalizētāka informācija par Fonda darbības rezultātiem uz 2018. gada 30. jūniju pieejama šeit