Nekustamā īpašuma fonds II 2017.gada 1.pusgada rezultāti

„Latvijas Hipo Nekustamā īpašuma fonds II” neto ienākumi/peļņa 2017. gada 6 mēnešos bija 1 356 EUR, nodrošinot Fonda ieguldītājiem ieguldījumu vērtības pieaugumu 0.11% pārskata periodā, kas atbilst 0.22% gada ienesīgumam. Zemais ienesīgums izskaidrojams ar būtiskiem ieguldījumiem īpašumos, kuri samazināja Fonda naudas plūsmu pārskata periodā un pozitīvi ietekmēs īpašumu vērtību nākotnē.

Lai apskatītu pilnu Fonda finanšu pārskatu spiest šeit