Nekustamā īpašuma fonds I 2018.gada 1.pusgada rezultāti

“Hipo Latvijas nekustāmā īpašuma fonds I” (turpmāk- Fonds) neto ienākumi/peļņa 2018. gada 6 mēnešos bija 806 953 EUR, nodrošinot Fonda ieguldītājiem ieguldījumu vērtības pieaugumu par 18.98%, salīdzinot ar 30.06.2017. Lielāko Fonda ienākumu/peļņas daļu pārskata peroiodā veidoja nākotnes nodokļu saistību uzkrājumu samazinājums. 

Fonda īpašumu portfeļa EBITDA 2018. gada 6 mēnešos bija 328 040 EUR, jeb par 15.98% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2017. gadā.

Datalizētāka informācija par Fonda darbības rezultātiem uz 2018. gada 30. jūniju pieejama šeit