IPS AS "Hipo Fondi aktīvu pārvalde" turpmāk darbību koncentrēs uz alternatīvo ieguldījumu pārvaldi

Atbilstoši apstiprinātajai attīstības stratēģijai AS IPS "Hipo Fondi aktīvu pārvalde"  2017.gada 10.aprīļa akcionāru pilnsapulcē Nr. 02/2017 nolēmusi atteikties no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un pensiju fondu pārvaldnieku licences.  

Sabiedrība saglabās alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku licenci un turpmāk darbību  koncentrēs uz alternatīvo ieguldījumu pārvaldi, fokusējoties uz riska kapitālu un alternatīvo finanšu struktūru izveidi un pārvaldi. 

Sabiedrības apgrozījums 2017. gada I pusgadā bija 112 979 EUR, bet peļņa 28 323 EUR apmērā. Kopējie pārvaldītie bruto aktīvi uz 30.06.2017. bija 1 069 496 EUR.